Visie
     
 
  MISSIE     VISIE     DIENSTEN  
 
‘Onze klanten willen testen bestuurbaar; afgesproken kwaliteit op tijd en binnen budget!’

Succes in testen is meer dan het vaststellen van kwaliteit. Het betekent het vaststellen van kwaliteit in relatie tot de bedrijfsrisico’s en doelstellingen en wel met een steeds kortere doorlooptijd tegen steeds lagere kosten.

In onze visie wordt de gewenste kwaliteit niet slechts voor een project gespecificeerd maar voor een gehele organisatie. Het werken vanuit een centrale kwaliteitsdoelstelling bevordert de effectiviteit en transparantie van testinspanning in projecten. Testgovernance is hier de sleutel.

Efficiency wordt bereikt door standaardisatie en industrialisatie van de daadwerkelijke testoperatie. Efficiency verhogende middelen als methoden, processen, tools, accelerators maar ook outsourcing en off-shoring kunnen via test governance uitermate doelgericht over projecten heen worden ingezet.

Dit succes kan alleen worden bereikt door een combinatie van vakmanschap, bevlogenheid en betrokken testmanagement. Topprofessionals die in staat zijn te adapteren aan specifieke klantsituaties en bovendien winning teams weten te creëren. Naast vakmanschap is het werken aan de softskills van testmanagers cruciaal.

De ICT markt blijft zich in de toekomst snel ontwikkelingen. Niet alleen de toepassingen maar ook de eigen ICT werkprocessen. Het is van groot belang dat professionals zich mee ontwikkelen. Trends in de ontwikkeling van ons vakgebied moeten niet slechts gevolgd maar beleefd worden, je moet er onderdeel van zijn om klanten nu en in de toekomst een eerlijk en bruikbaar advies te kunnen geven. Een eigen visie en eigentijdse oplossingen, producten en diensten zijn essentieel hierin.