Governance model
     
 
  GOVERNANCE     INFRASTRUCTUUR     TOOLS4TEST  
 
Vanuit bedrijfsdoelstellingen strategische sturing op kwaliteit en testkosten! Dat is mogelijk met Test Engagement Structure (TESt) van tmg. De kwetsbaarheid en complexiteit van ict systemen en organisaties groeit. Kwaliteit en compliancy worden steeds belangrijker en de vraag om transparantie door toezichthouders neemt toe, met als gevolg hogere (test)kosten en langere doorlooptijden.

Het verhogen van de bestuurbaarheid van testen helpt u om uw test- en kwaliteitskosten te beheersen en strategische keuzes in zake kwaliteit en testkosten tot in de haarvaten van de organisatie door te voeren.

Dit vraagt om een fundamenteel andere benadering van de organisatie van testen met andere rollen en competenties; de transitie van een test competence center naar een test governance team. Niet langer staat slechts het uitdragen van standaarden zoals tools en methoden centraal, maar het beheersen van testinspanning en kwaliteit vanuit strategische doelstellingen. Ook wordt niet langer in projecten de testdekking bepaald, maar wordt deze afgeleid van strategische keuzen en doelstellingen. De kostenbesparing die hieruit volgt kan verder worden versterkt doordat het governance model een belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle testoutsouring invult.

Volg de link naar onze Test Engagement Structure (TESt) en vraag vrijblijvend om een presentatie en toelichting voor uw organisatie. Test management group kan u ook helpen met advisering t.a.v. testoutsourcing. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.